Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky leveling system & tools LEVELLO ®

Obecná ustanovení

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím / spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších novel.


Prodávající / provozovatel

Internetový obchod leveling system & tools LEVELLO ®, tak i stránku levello.cz provozuje společnost raz dva tri s.r.o., nám. T. G. Masaryka 10, 690 02 Břeclav, IČO: 47393882, DIČ: CZ683728669, se sídlem Ivanská cesta 10 / C, 821 04 BRATISLAVA, společnost zapsaná v obchodním rejstříku okr. soudu Bratislava I, oddíl: sro, vložka č. 92760 / B.


Kupující / spotřebitel

Kupující tedy spotřebitel provedením závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje „obchodní podmínky“ pro dodání zboží stanovené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


Objednávky zboží a služeb

Objednávky může spotřebitel realizovat nepřetržitě 24 hodin denně. Objednávky zaslané kupujícím budou zaregistrovány, zpracovány a o jejich zrealizování bude kupující informován e-mailem. V případě že jste neobdrželi e-mail o potvrzení objednávky zkontrolujte poštu „SPAM“ nebo nás kontaktujte. Objednávky zadané, tedy přijaté během pracovního kalendářního dne, budou odeslány kupujícímu nejpozději do 3 dnů. Každý objednané zboží má přiloženou fakturu – která je daňovým dokladem, slouží i jako dodací a záruční list. Ceny na stránce levello.cz jsou uvedeny včetně DPH 21%. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny cen zboží nacházejících se v nabídce na stránce. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou uvedeny za 1 kus / 1 balení Ke každé objednávce v hodnotě do 1599 Kč bude připočtena cena za dopravu, objednávky nad hodnotu 1599 Kč budou s dopravou zdarma. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předá k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží provozovateli nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou definovány v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností. Provozovatel si vyhrazuje právo na telefonické potvrzení nebo zrušení objednávky. Spotřebitel může provést změnu v objednávce po obdržení e-mailu o potvrzení objednávky zboží. V případě nejasností nebo jakýchkoliv pochybností při objednávce zboží, nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Spotřebitel má možnost ověřit stav své objednávky po přihlášení se na svůj účet v e-shopu, proto doporučujeme registraci do obchodu. Spotřebitel při objednávce zboží potvrzuje, že souhlasí a akceptuje obchodní podmínky prodávajícího. Spotřebitel při objednávce zboží potvrzuje, že souhlasí a akceptuje ochranu osobních údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit rozdílné ceny pro každý internetový obchod a jejich prodejní místa. Provozovatel si vyhrazuje právo při objednávce nad 9000 Kč ověřit objednávku telefonicky a žádat platbu předem, v případně potřeby změnit způsob dopravy a dobu dodání objednaného zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo změny balení podle momentální dostupnosti na skladě, z důvodu co nejrychlejšího odeslání objednávky. Při změně balení bude VŽDY zachována cena objednaného balení, v případě změny ceny bude kupující o této skutečnosti informován e-mailem nebo telefonicky.


Platební podmínky

Za objednávku zboží je možné využít tyto možnosti platby:

 • platba na dobírku při převzetí zboží od dopravce / bez poplatku
 • platba na účet předem při objednávce zboží / poplatek 30 Kč
 • platba kartou při objednávce zboží B-payment / bez poplatku
 • platba při objednávce prostřednictvím PayPal / bez poplatku
 • platba internet banking při objednávce zboží /připravuje se/ bez poplatku

Dobírkou zaplatí za zboží kupující v hotovosti při jeho převzetí od kurýra nebo slovenské pošty, přímo pracovníkovi kurýrní společnosti nebo české pošty. Dobírkou je možné uhradit pouze zboží zasíláno kurýrem nebo poštou Na účet předem převodním příkazem, když po objednání zboží kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky s podrobným postupem úhrady objednávky. Po jejím uhrazení kupujícím na účet prodávajícího se zboží expeduje a odesílá v co nejkratším možném čase na adresu kupujícího podle obchodních podmínek. Kartou zaplatí za zboží kupující při jeho objednání, přes bezpečnou platební bránu B Pay. Po on-line úhradě kartou, kupujícím na účet prodávajícího se zboží expeduje a odesílá v co nejkratším možném čase na adresu kupujícího podle obchodních podmínek.

Platební karty které lze použít:

 • Visa
 • VisaElektron
 • Maestro
 • MasterCard

Internet banking-em /dočasně nedostupná služba/ zaplatí za zboží kupující při jeho objednání, přes bezpečnou platební bránu TrusPay. Po on-line úhradě přes internet, kupujícím na účet prodávajícího se zboží expeduje a odesílá v co nejkratším možném čase na adresu kupujícího podle obchodních podmínek.

Banky ve kterých je možný internet banking:

 • Česká spořitelna
 • Poštovní banka
 • ČSOB
 • FIO banka
 • ZUNO

V případě pokud nebude zásilka doručena kupujícímu a byla řádně objednána, přijata a potvrzena, případně už i uhrazena přes obchod na stránce levello.cz, je třeba aby kupující tuto skutečnost oznámil prodávajícímu v co nejkratším čase, a to telefonicky, nebo přes kontaktní formulář.


Dodací podmínky

Po obdržení objednávky od kupujícího, zašle prodávající obratem kupujícímu informaci o přijetí objednávky e-mailem. V případě, že je zboží skladem, tak ho prodávající expeduje, odevzdá dopravci následující kalendářní den po obdržení objednávky. V případě, že je objednané zboží není skladem, bude prodávající po přijetí objednávky, kupujícího informovat o předběžném termínu dodání. Při objednávce zboží v hodnotě nad 1599 Kč s DPH má nárok kupující na dopravní zdarma, v jiném případě se cena za doručení bude účtovat dle ceníku dopravce, kterého si kupující zvolí při objednávce zboží.

Dodávku zboží si vybere kupující při objednání zboží a to z několika nabízených možností:

 • balíkem české pošty, / dočasně pozastaveno /
 • přepravní službou GLS, za poplatek 99 Kč

V případě pokud nebude zásilka doručena kupujícímu a byla řádně objednána, přijata a potvrzena, případně už i uhrazena přes obchod na stránce levello.cz, je třeba aby kupující tuto skutečnost oznámil prodávajícímu v co nejkratším čase, a to telefonicky, nebo přes kontaktní formulář.


Reklamační podmínky

Záruční doba začíná dnem převzetí zboží. V případě výměny zboží z důvodu reklamace, začíná záruční doba znovu běžet dnem převzetí nového zboží. Záruční doba na zboží je 24 měsíců. Při přebírání zásilky zboží zkontrolujte, zda je obal zásilky zboží nepoškozené a zda obal zásilky nenese zjevné znaky poškození. V případě že kupující zjistí poškození zásilky, poškozený obal, může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto poškozené zásilky, je třeba uvést do přepravního listu dopravce všechny poškození obalu zásilky, převzetí zásilky s poškozeným obalem. Pokud kupující po převzetí zboží zjistí vadu, je nutné kontaktovat prodávajícího ohledně postupu v reklamačním řízení. Je třeba uvést zjištěné vady a následně doručit zboží osobně nebo poštou reklamované zboží prodávajícímu a to nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zásilky. K reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu zboží – fakturu (faktura slouží zároveň jako záruční list). Prodávající si vyhrazuje právo vadné a neopravitelné zboží nahradit zbožím novým se stejnými parametry. Veškeré reklamace budou vyřešeny v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu, i když byla objednávka řádně potvrzeno, je nutné tuto skutečnost oznámil prodávajícímu v co nejkratším čase. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží při přepravě, tyto škody je nutno řešit s dopravcem přímo při přebírání zboží. Nárok také zaniká při neodborné instalaci, neodborným zacházením, obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou nebo návodem, nadměrným zatěžováním nebo používáním zboží. V případě reklamace máte možnost nás kontaktovat přes, reklamační formulář na stránce nebo nás o reklamaci informujte telefonicky, reklamaci tak vyřídíme ihned a mnohem dříve než přes "Reklamační protokol", nebo nás o reklamaci informujte telefonicky, reklamaci tak vyřídíme ihned a mnohem dříve než přes reklamační formulář.


Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, použité při objednávce a registraci jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou zveřejněny a ani použité další osobou nebo společností. Potřebné údaje budou poskytnuty dopravci. Vámi poskytnuté informace slouží výlučně prodávajícímu při komunikaci s kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelem eshopu na stránce levello.cz, obchodní sdělení a informace o aktivitách eshopu, v případě pokud s tím souhlasili. Registraci nelze považovat za souhlas se zasíláním Newsleter, musí být dán udělen kupujícím dobrovolně, tj např. zaškrtnutím příslušného políčka při potvrzení objednávky. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostní směrnici Při procházení naší stránky levello.cz jsou na Váš počítač umístěny cookies, které nám slouží k identifikaci produktů a dalších informací, o které máte zájem. Náš reklamní partner, nám následně umožňuje zobrazování reklam na dalších stránkách na základě Vaší předchozí interakce s levello.cz. Techniky použité při prezentaci reklam v žádném případě archivovány Vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, jako ani telefonní číslo. Pro více informací navštivte následující stránku:

"http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm".


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tomto znění uvedeny na internetové stránce levello.cz, prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, dále souhlasí s cenou objednaného zboží platnou v den objednání a s výškou expedičních a dopravních nákladů.