Návod k použití

Návod k použití nivelačního systému LEVELLO ®


Tloušťka klipu určuje šířku mezery "spáry" mezi obkládačkama nebo dlažbou. Jednoduché zasunutí klipu pod obklad při pokládce, umožňuje dodržení šířky mezery mezi obkládačkama nebo dlažbou. Ideální je použít dva klipy na jednu obkládačku nebo dlažbu, podle rozměru a velikosti pokládaného materiálu.

leveling system levello eko klip rozmer navod k pouziti


Tak jako tloušťka klipů určuje šířku spáry, tak výška klipu určuje jaký hrubý materiál, tedy kachládačky nebo dlažby lze zarovnat. Klipy umožňují nivelizovat, tedy vyrovnávat pokládaný materiál od tloušťky 3mm až do tloušťky 12mm. LEVELLO ® je schopno zarovnat případné nestejné tloušťky pokládaného materiálu.

leveling system levello eko klip dlazba navod k pouziti


Po přiložení další obkládačky nebo dlažby zasunete do klipu, klín až pokud možno volnou rukou / jako na obrázku /. Vyrovnání je zjevné a pokračujete s pokládkou obkladu nebo kachliček. Jakmile uložíte další řadu obkladu, rukou přitlačíte klíny na maximum jak je to možné.

leveling system levello eko klip klin ruka navod k pouziti


Po aplikaci klínů to vypadá / jako na obrázku / při pokládce dlažby, obkladu nebo dlaždiček, pokud jste to pokládali správné a postupně jste utahovali rukou, tedy zasouvaly klíny do klipů ručně, je pokládaný materiál tedy dlažba nebo obkladačky skoro v rovině a přichází na řadu dotažení LEVELLO ® kleštěmi.

leveling system levello eko klip klin pokladka navod k pouziti


Kleště LEVELLO ® použijeme přesně / jako je na obrázku / dotáhneme klíny do klipů nejvíce jak je to možné, po každém uloženém řadě. Dlažba nebo obklad se po dotažení kleštěmi vyrovná a pokládaný povrch dlažby nebo obkladu je nivelizovaný, tedy zarovnaný, a pokračujeme pokládkou další rady kachliček, obkladu nebo dlažby.

leveling system levello eko klip klin klieste navod k pouziti


Pokud jsme položili celou plochu kachliček, dlažby nebo obkladu a dotáhli jsme kleštěmi LEVELLO ® klíny do klipů, necháme to vše zaschnout do druhého dne, což je normální a to bychom učinily i bez použití leveling systému LEVELLO ®, ale nedosáhli bychom tak rovný povrch pokládky jak s tímto jedinečným systémem.

leveling system levello eko klip kladivo navod k pouziti


Po vytvrzení, a následném dokonalém přilnutí obkladaného materiálu jako jsou dlažba nebo obklad k podkladu přistoupíme k odstranění klipů, klínů s povrchu pokládané dlažby, nebo obkladu. gumovým kladivem udeříme po klipech tak / jak je na obrázku /, kdy dochází k jejich správnému ulomení a pokládka je hotová.

leveling system levello eko klip smer navod k pouziti


Po správném ulomení klipů a odstranění klínů, můžeme přistoupit k spárování dlažby, obkladu nebo pokládaných kachliček. Klíny je možné používat opakovaně, klipy je třeba na další pokládku zakoupit opakovaně, pokud chcete dosáhnout efekt "profesionální pokládky" nebo si chcete jen usnadnit práci a odvést "profi" výkon.